Kuba Sochoń – kandydat na burmistrza

0

Jakub Sochoń, 32l., kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

Aktualne informacje nt. kampanii: facebook.com/burmistrzkubasochon/

Program wyborczy:

Bezpieczeństwo

 • WiejskiSMS dla każdej miejscowości – lokalne powiadomienia, które funkcjonują już z powodzeniem w Ruszowie i Kościelnej Wsi m.in. ostrzeżenia przed złodziejami, szybki kontakt z mieszkańcami, ważne
  komunikaty, zaproszenia na lokalne imprezy, powiadomienia o zebraniach wiejskich, kontenerach itp. Zarządzany przez mieszkańców, a nie centralnie;
 • zamierzam wzmocnić działania z policją aby w gminie został przywrócony komisariat;
 • zwrócę szczególną uwagę na właściwe utrzymanie ulic zimą;
 • wprowadzenie monitoringu obiektów publicznych;
 • stałe doposażanie I modernizowanie OSP, dobrze funkcjonujące jednostki to nasza polisa ubezpieczeniowa;
 • przeprowadzimy szkolenia w każdej miejscowości z funkcjonowania Straży Obywatelskiej. Dzięki niej Ruszów pozbył się złodziei na dobre;
 • na podstawie istniejącej dokumentacji policyjnej zostanie sporządzona mapa szczególnie zagrożonych miejsc, które powinny być objęte częstszymi patrolami. Uruchomienie dodatkowych patrol zostanie wsparte przez gminę;

Kontakt z mieszkańcami i administracja

 • zmienię politykę informacyjną urzędu. Koniec z zasadą, że sprawy o których się nie mówi nie istnieją;
 • Uruchomię oficjalny profil urzędu na Facebooku, na którym będą się pojawiały nie tylko podsumowania z imprez i wizyt burmistrza, ale przede wszystkim zostaną zaprezentowane w przystępny sposób informacje o zaproszeniach do składania ofert, informacjach z otwarcia ofert i
  ogłoszeniach o wyborze najkorzystniejszej oferty – dzięki temu mieszkańcy będą w końcu wiedzieć co się dzieje w ich gminie,
 • sesje rady miasta i posiedzenia komisji będą relacjonowane na żywo na oficjalnym profilu na Facebooku;
 • każdy mieszkaniec będzie mógł się skontaktować z urzędem przez profil na FB, a także ze mną poprzez mój oficjalny profil, z którego obecnie korzystam fb.com/burmistrzkubasochon;
 • zorganizuję w każdej miejscowości szkolenie z obsługi komputerów zakładania konta na Facebooku i z jego bezpiecznego korzystania;
 • wydam biuletyn gminny, który będzie spełniał funkcję typowo informacyjną, a nie jak obecnie propagandową. Będzie także wersja papierowa dla osób niekorzystających z internetu (informacje dot. uchwał, zmiany opłat, zasad korzystania z opieki społecznej oraz innych instytucji gminnych);
 • stworzę nowy wydział w urzędzie, który będzie zajmował się tylko pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (projekty europejskie i krajowe) oraz pomocą w pisaniu wniosków projektowych dla stowarzyszeń i mieszkańców;
 • utworzę budżet obywatelski (to mieszkańcy podejmą decyzję na co należy wydać pieniądze – w drodze głosowania);
 • powołam radę młodzieżową (z rocznym budżetem, przeznaczonym na realizację pomysłów wypracowanych przez radę);
 • systematyczna wymiana oświetlenia starego typu w całej gminie i wymiana na ledowe, to dotyczy także nowych przetargów na budowę nowego oświetlenia
 • przez jeden dzień w tygodniu urząd będzie czynny np. do 18:00. Dzięki temu mieszkańcy nie musieli brać wolnego, by coś załatwić.

Przedsiębiorcy

 • chcę, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy byli traktowani przez urząd priorytetowo;
 • ciągu pierwszego miesiąca od objęcia stanowiska burmistrza spotkam się z przedsiębiorcami prowadzącymi swój biznes na terenie naszej gminy abyśmy mogli być w stałym kontakcie i abym mógł wiedzieć jak urząd w miarę możliwości może ułatwiać firmom funkcjonowanie;
 • spotkania z przedsiębiorcami będą organizowane cyklicznie;
 • urząd będzie w miarę dostępności ofert zamawiał produkty i usługi u lokalnych firm;
 • sklepy spożywcze będą zapraszane do składania ofert na dostarczanie produktów;
 • wprowadzenie zniżek w podatku od nieruchomości, oferowanych za adaptację lub budowę nowych obiektów na cele działalności gospodarczej lub tworzenie nowych miejsc pracy;
 • zaoferuję pomoc lokalnym przedsiębiorcom funkcjonującym na obszarze gminy Węgliniec, bez wsparcia gminy lokalni przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować z sieciami zewnętrznymi

Sport

 • dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych będzie bezpłatny dla klubów sportowych i lokalnych stowarzyszeń;
 • trenerzy i instruktorzy drużyn dziecięcych i młodzieżowych będą zatrudniani i opłacani bezpośrednio przez Ośrodek;
 • kluby otrzymają dotację na zakup niezbędnego sprzętu, transport, organizację turniejów itp.,
 • z klubami piłkarskimi posiadającymi drużyny seniorów będą zawieranie umowy sponsorskie. Wysokość dotacji będzie uzależniona od klasy rozgrywek (np. Klasa B 20 tys., Klasa A 40 tys., Klasa okręgowa 60 tys., Czwarta liga 80 tys.). Po każdym zakończonym sezonie będzie dokonana korekta. W zamian kluby będą zobowiązane umową do promocji lokalnych atrakcji turystycznych w naszej gminie
 • połączenie ścieżek rowerowych i wydanie wspólnego przewodnika rowerowego po całej gminie (obecnie gmina nie ma żadnych materiałów)

Stowarzyszenia i aktywizacja mieszkańców (NGOS)

 • będę organizował szkolenia w każdej miejscowości z prowadzenia działalności nierejestrowanej (czyli bez zakładania firmy) oraz szkolenia z prowadzenia biznesu gastronomicznego i usług noclegowych;
 • pomoc w zakładaniu wypożyczalni rowerów i innych atrakcji turystycznych bez rozpoczynania działalności gospodarczej;
 • utworzę budżet obywatelski (to mieszkańcy podejmą decyzję na co należy wydać pieniądze – w drodze głosowania);
 • ogłoszę otwarty konkurs na granty przyznawane na projekty miejscowe dla organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnego
 • udzielę stowarzyszeniom i organizacjom nie tylko wsparcia finansowego ale też pomocy merytorycznej (szkolenia, obsługa księgowa, pomoc w pisaniu wniosków)

Młodzież

 • powołam radę młodzieżową (z rocznym budżetem, przeznaczonym na realizację pomysłów wypracowanych przez radę), to Wy macie decydować o swoich pomysłach;
 • uruchomienie transgranicznych warsztatów edukacyjnych;
 • otwarcie Centrum Kultury na młodzież także w weekendy;
 • organizowanie imprez plenerowych dla młodzieży z wykorzystaniem stadionu sportowego (eliminuje to uciążliwość dla mieszkańców), a w Węglińcu zagospodarowanie w przyszłości terenu wokół stawu na Tajwanie;
 • uruchomimy szkolenia z turystyki, przedsiębiorczości oraz pisania prostych wniosków unijnych

Seniorzy

 • utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów
 • uruchomienie we współpracy z praktyką lekarską w Węglińcu ośrodka zajmującego się rehabilitacją

Kultura

 • należy doinwestować Węglinieckie Centrum Kultury i zatrudnić animatorów, którzy poprowadzą zajęcia tematyczne od godz.15.00 do godzin wieczornych (dla dzieci, młodzieży i seniorów);
 • w miejsce WCK powołam Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który oprócz dotychczasowej działalności kulturalnej będzie zajmował się sportem i rekreacją w naszej gminie;
 • wydanie publikacji i informatorów dot. naszej gminy

Czerwona Woda

 • doprowadzę do wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej na wzór tego ze Starego Węglińca, który znacznie poprawił bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Trzeba rozpocząć na nowo rozmowy z zarządcą drogi, czyli DSDiK. Droga do szkoły czy po zakupy nie może być codziennym wyzwaniem;
 • zlecę przygotowanie dokumentacji budowy nowej sali sportowej szkoły podstawowej. Gmina podjęła decyzję o budowie nowej sali sportowej w Ruszowie. To bardzo dobry ruch i uważam, że kolejna na liście powinna być sala w Czerwonej Wodzie;
 • rozwiążę problem ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie, gdzie wizyta u lekarza jest loterią. Niestety przez cztery lata sytuacja nie uległa większej poprawie. Moim zadaniem będzie zakończenie tej „chorej” sytuacji. Gmina jest właścicielem budynku. Zgorzelecki szpital świadczy usługi zgodnie z zawartą umową. Rozwiązanie jest jedno – zmiana umowy i doprowadzenie do regularnych dyżurów lekarzy.
 • doprowadzę do poprawy skomunikowania Czerwonej Wody z pociągami w Węglińcu. Młodzież ucząca się w Bolesławcu ma utrudniony dojazd na pociągi odjeżdżające do Wrocławia,
 • organizacja zajęć i animacji dla dzieci i młodzieży w budynku świetlicy
 • modernizacja budynku przedszkola oraz wprowadzenie dotacji na tym samym poziomie jak w przypadku przedszkola publicznego w Węglińcu. Dodatkowe środki powinny zapewnić funkcjonowanie przedszkola w pełnym zakresie.

Ruszów

 • budowa nowej sali sportowej przy szkole w Ruszowie;
 • pozyskanie środków na odbudowę sali widowiskowej przy Domu Kultury oraz pełnego zaplecza kuchenno-sanitarnego;
 • lekarz w ośrodku dostępny każdego dnia;
 • priorytetowe traktowanie potrzeb szkoły;
 • utworzenie basenu na świeżym powietrzu w okresie letnim z pełną opieką ratowniczą – projekt podobny do tego w Gozdnicy;
 • budowa sceny rekreacyjnej w parku połączonej z węzłem sanitarnym;
 • budowa w parku ścianki wspinaczkowej;
 • będę naciskał na DSDiK, aby cała droga łącząca Jagodzin z Ruszowem została gruntownie wyremontowana. Jeśli to nie pomoże razem z mieszkańcami Ruszowa, Kościelnej Wsi i Jagodzina będziemy organizować regularne blokady drogi, które zwrócą uwagę zarządcy na ten problem;
 • wprowadzenie sygnalizacji ostrzegawczej na drodze głównej przy szkole, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci;
 • przyspieszenie budowy sieci wodociągowej;

Kościelna Wieś – Polana – Okrąglica

 • utworzenie Parku Ciemnego Nieba – przy współpracy z Nadleśnictwem Ruszów – tereny pomiędzy Kościelną Wsią, a Polaną są idealne do prowadzenia obserwacji nocą z uwagi na znikome zanieczyszczenie światłem. Możemy to wykorzystać do utworzenia dodatkowej atrakcji turystycznej na naszych terenach
 • wyburzenie ruin przy świetlicy wiejskiej oraz budowa w tym miejscu wiaty biesiadnej;
 • zamiana gruntów gminnych z Lasami Państwowymi na rzecz utworzenia terenu do rekreacji, organizacji imprez i budowy placu zabaw dla dzieci;
 • przyspieszenie budowy sieci wodociągowej

Stary Węgliniec

 • Staw Tartaczny w Starym Węglińcu to jedna z ciekawszych atrakcji naszej gminy, która może stać się atrakcją dla wszystkich. Plaża, mała przystań, miejsca na ogniska czy grilla i wiaty sprawią, że Stary Węgliniec zyska na mapie turystyki lokalnej. Opiekę nad miejscem powinna sprawować Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Wędkarski i Rada Sołecka;
 • utworzenie połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy Starym Węglińcem, a Węglińcem. Odcinek ok. 900 m drogi zaczynającej się przy ostatnim domu w Starym w Węglińcu, a kończącym na wiadukcie to droga wojewódzka. To oznacza, że budowa chodnika jest tam nierealna. Jednym z moich pomysłów jest stworzenie nasypu biegnącego kilka metrów od drogi wojewódzkiej wybudowanie na nim ścieżki pieszo-rowerowej, którą będą mogli bezpiecznie poruszać się mieszkańcy. Pamiętacie marcowy wypadek z samochodem, który dachował w tamtym miejscu? To chyba najniebezpieczniejszy zakręt, na którym często tiry wyprzedzają rowerzystów, bo nie chcą czekać aż skończy się linia podwójna ciągła. To, że nie doszło tam jeszcze do potrącenia pieszych lub rowerzystów można śmiało nazwać cudem. Spróbuję porozumieć się z właścicielem sklepu Biedronka, aby przekonać go do partycypowania w kosztach utworzenia takiej ścieżki. Tym sposobem mieszkańcy Starego Węglińca,
  którzy lada chwilę stracą ostatni sklep spożywczy zyskaliby bezpieczny dojazd do najbliżej położonego sklepu;
 • brak latarni na bocznych ulicach Starego Węglińca – koniecznie należy
  uzupełnić brakujące punkty świetlne;
 • zamierzam doprowadzić do wybudowania wiaty przystankowej „Pod dębami”, tak aby młodzież czekająca na autobus szkolny nie musiała czekać w błocie i deszczu;

Zielonka

 • wsparcie dotychczasowych działań rady sołeckiej. Chcę kontynuować dalszy rozwój miejscowości;
 • klub oraz boiska powinny być dostępne dla młodzieży, która pod okiem animatorów będzie mogła korzystać z obiektów do godzin wieczornych;
 • problemem, który postaram się rozwiązać jest uruchomienie dodatkowych kursów busów do Węglińca;

Węgliniec

 • Przygotowanie działek pod budownictwo jednorodzinne. Podejmę rozmowy o przejęciu przez Gminę działek po byłym zakładzie stolarskim oraz Citronexie. Chciałbym skorzystać także z możliwości wymiany działek pomiędzy gminą, a Lasami Państwowymi – uwolnienie działek przy ulicy Skrajnej;
 • budowa nowego przedszkola ze żłobkiem na terenie po byłym przedszkolu (matki wracają coraz szybciej do pracy, a opiekunki na naszym terenie nie jest łatwo. Są to również dodatkowe koszty. Myślę, że dla rodziców małych dzieci żłobek byłby ogromnym ułatwieniem. Jeżeli na terenie naszej gminy i miasta stworzymy możliwości budowy nowych domów i warunki do osiedlania się młodych małżeństw, to żłobek i rozbudowane przedszkole będą niezbędne). Świetnym przykładem rozwiązania problemu obecnego przedszkola jest niedaleka Iłowa. Przy kwocie inwestycji wynoszącej 4 min 840 tys. zł udało się pozyskać aż 85% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – czyli 3 min złotych;
 • po wybudowaniu przedszkola przekształcenie obecnego budynku na dom dziennego pobytu dla seniorów (zajęcia integrujące z opieką medyczną i posiłkiem);
 • uporządkuję przestrzeń publiczną (drogi, chodniki, parkingi, tereny zieleni);
 • podejmę rozmowy z właścicielami budynku dawnego urzędu (należy uporządkować temat zniszczonego obiektu);
 • bezwzględnie należy zająć się istniejącą i zapadającą się kanalizacją;

Jagodzin i Piaseczna

 • dalsza aktywizacja mieszkańców miejscowości;
 • połączenie Jagodzina i Ruszowa ścieżką rowerową (obecnie mieszkańcy muszą jeździć niebezpiecznym odcinkiem drogi 296 narażając przy tym swoje zdrowie;
 • będę naciskał na DSDiK, aby cała droga łącząca Jagodzin z Ruszowem została gruntownie wyremontowana. Jeśli to nie pomoże razem z mieszkańcami Ruszowa, Kościelnej Wsi i Jagodzina będziemy organizować regularne blokady drogi, które zwrócą uwagę zarządcy na ten problem
 • dokończenie przebudowy dróg w Piasecznej – nowa nawierzchnia
  asfaltowa

 

Share.

About Author