Ludność

Rozwój ludności Ruszowa wyrażają następujące liczby:

Rok Mieszkańcy
2012 1791
1817 771
1840 1025
1861 1346 
1920 3350
1941 3455 
1970 2135 
1996 2000 
2002 1950 
2009 1883 
2010 1852*
2011 1821
  • Ludność na 1 km2 (bieżące) ok 11,98 os/km2**
  • Kobiety na 100 mężczyzn: 100,56 kobiet

* Stan na 31 grudnia danego roku.

** Powierzchnię Ruszowa wg „obrębu ewidencyjnego Ruszów” uzyskano w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W skład obrębu ewidencyjnego  Ruszów wchodzi również miejscowość Polana, której ludność dodano do obliczenia gęstości zaludnienia.