Dofinansowanie do usuwania azbestu

0

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2022 roku, informujemy, że do dnia 07 kwietnia 2022 r. istnieje możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz koszty unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania  z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie będą realizowane.

Wzory wniosków pobrać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węgliniec wchodząc odpowiednio w zakładkę dla mieszkańca -> dokumenty do pobrania -> ochrona środowiska -> wniosek o usuwanie azbestu lub bezpośrednio klikając w poniższy odnośnik.
http://www.wegliniec.pl/images/dokumenty_do_pobrania/Ochrona_%C5%9Brodowiska/Wniosek_o_usuwanie_azbestu.pdf

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Mariusz Wieczorek

 

Share.

About Author