Zakup węgla po cenach preferencyjnych

0

Preferencyjną sprzedaż węgla prowadzi Gmina Węgliniec.

W imieniu Gminy sprzedażą opału zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu. 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego”  składa się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 w Węglińcu tel. 075 77 12 117, e-mail zwik@post.pl.

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

  • przekazuje wniosek do weryfikacji,
  • po zweryfikowaniu wniosku informuje o sposobie rozpatrzenia wnioskodawcę.
  • informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru opału
  • wystawia fakturę za zakupiony opał
  • po potwierdzeniu opłacenia faktury kieruje wnioskodawcę do składu w celu odbioru opału.
  • na składzie opału wnioskodawca potwierdza odbiór opału.

Informacje dodatkowe:

Cena opału dla wnioskodawcy wynosi 2000,00zł brutto.

Cena opału odbieranego przez Wnioskodawcę nie obejmuje transportu opału z składu na terenie Gminy Węgliniec do gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca może zamówić łącznie 3t opału w tym do dnia 31 grudnia 2022  1,5t. i do 31. kwietnia 2023r. 1,5t.

Gmina Węgliniec- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

  • będzie udostępniać węgiel orzech w ilości 150t do dnia 31.12.2022r. i 150t do dnia 31.04.2023r.
  • nie ma wpływu na jakość odbieranego od dystrybutora opału, do odbieranego opału dostarczany będzie certyfikat potwierdzający jego jakość otrzymany od dystrybutora

Wnioskodawca oświadcza, że on ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabył w sezonie grzewczym opału po cenie niższej niż 2000,00zł (dotyczy to także opału nabywanego w sklepach internetowych np. Polskiej Grupy Górniczej).

 

Źródło: ZUK Węgliniec

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Share.

About Author