Grzegorz Borkowski – kandydat na radnego. Okręg wyborczy nr 15

0

Okręg wyborczy nr 15 (Czerwona Woda ulice: Czerwionki, Kolejowa, Kuźniczyska do nr 19, Lubańska od nr 7)

Program dla mieszkańców Czerwonej Wody:
  • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej (rozpoczęcie rozmów z zarządcą drogi czyli DSDiK)
  • przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nowej sali sportowej przy szkole
  • lekarz w ośrodku zdrowia każdego dnia
  • modernizacja budynku przedszkola oraz wprowadzenie dotacji na tym samym poziomie jak w przypadku przedszkola w Węglińcu
  • poprawa skomunikowania Czerwonej Wody z pociągi w Węglińcu
  • pozyskania przez Gminę środków z dofinansowania unijnego ( do 90 %) na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii dla prosumentów
  • kanalizacja Czerwonej Wody
Share.

About Author