Wiesław Piechota – kandydat na radnego. Okręg wyborczy nr 2

0

Okręg wyborczy nr 2 (Węgliniec ulice: Piłsudskiego (nr 1 i 2), Karola Wojtyły (wszystkie nieparzyste do nr 21 włącznie), Sikorskiego (od nr 24), Partyzantów (nr 1, 2, 3, 4 i 6), Kolejowa (do nr 18)

Mieszkam w Węglińcu od 25 lat. Pracuję w Nadleśnictwie Węgliniec na stanowisku nadleśniczego.
W latach 2006-2014 przez dwie kadencje pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej w Węglińcu. Pełniąc kierowniczą funkcję w Lasach Państwowych zdobyłem dużą wiedzę w zakresie zarządzania gospodarczego i finansowego jak również doświadczenie we współpracy z pracownikami i interesantami. Praca zawodowa dała mi również wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dwie kadencje pracy w samorządzie lokalnym umożliwiła mi poznanie mechanizmów samorządności jak również problemów i oczekiwań mieszkańców Gminy Węgliniec.

Aktualnie jestem w przededniu emerytury, będę więc miał dużo czasu wolnego, który mogę poświęcić na pracę w samorządzie i działalność społeczną. Jestem osobą doświadczoną, skuteczną, niezależną politycznie i finansowo. Mam realne pomysły na pozytywną zmianę w Gminie Węgliniec.

Wyborco – mam nadzieję, że przytoczone powyżej informacje spowodują, że oddasz swój głos właśnie na mnie i na mój komitet wyborczy.

Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusz Wieczorek, ponieważ uważam, że zgromadzona w tym komitecie grupa kandydatów na radnych oraz P. Mariusz Wieczorek są w stanie wyrwać gminę z wieloletniego marazmu i spowodować jej rozwój, a w konsekwencji lepsze i bezpieczniejsze życie mieszkańców.

Share.

About Author