Kalendarium podatnika i płatnika

0

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:
07 – wtorek:
– to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych we wrześniu wraz ze zbiorczą deklaracją o symbolu PIT-8A,
– ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za wrzesień br.

Zobacz kalendarium na resztę października! 15 – środa:
– płatnicy obowiązani są sporządzić i przekazać – podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu – informację na druku PIT-11 w stosunku do osób, od których w poprzednim miesiącu pobrano ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy (szeroko rozumiane ustanie stosunku pracy),

20 – poniedziałek:
– należy złożyć (lub wysłać pocztą) deklarację PIT-4 za wrzesień oraz wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy – wynikające ze wspomnianej deklaracji,
– podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za wrzesień br.,
– ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
– osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień br. oraz składają właściwą deklarację miesięczną CIT-2 lub PIT-5,
– osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień br. bez składania deklaracji miesięcznej,
– osoby duchowne wpłacają należny podatek zryczałtowany na III kwartał,

27 – poniedziałek:
– termin złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień br. oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
– ostatni dzień terminu na złożenie kwartalnej deklaracji (za III kwartał br.) VAT-7 i wpłacenie podatku wynikającego z tej deklaracji,
– podatnicy podatku akcyzowego składają we właściwym urzędzie celnym deklarację AKC-2 za wrzesień br. oraz wpłacają należny podatek na rachunek Izby Celnej we Wrocławiu.
Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.