Nadpłata i zwrot podatku

0

W myśl postanowień art. 76 oraz 76b ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata albo zwrot podatku podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych. W razie ich braku należności te (nadpłata, zwrot) podlegają zwrotowi, chyba, że podatnik złoży pisemny wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Częstokroć też podatnicy wnioskują o zaliczenie tych należności na poczet bieżących rozliczeń podatkowych.

Władysław Sikora Działania takie są jak najbardziej uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że podania składane w tym przedmiocie podlegają opłacie skarbowej. Występując zatem ze stosownym wnioskiem w zakresie tzw. przerachowania, należy uiścić opłatę skarbową (nakleić znak opłaty skarbowej na podaniu) w wysokości 5.- zł.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.