Kolejne informacje na temat podatku liniowego

0

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, poczynając od roku podatkowego 2004 istnieje możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym wg stawki 19%. Wybór opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji zatem, kiedy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie i równocześnie w formie spółki niemającej osobowości prawnej, wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym, wybiera tę formę opodatkowania zarówno dla przychodów osiąganych z działalności prowadzonej samodzielnie jak i w formie spółki. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą będąc wspólnikiem dwu lub więcej spółek niemających osobowości prawnej.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.