Podatek od towarów i usług…

0

Jak już wczesniej informowaliśmy Minister Finansów określił, iż w 2004 r. kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie wynosić 45.700.- zł (równowartość 10.000 euro). Tym samym przypominamy, że w myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 euro (45.700.- zł).

Przeczytaj więcej Zwolnienie to następuje z mocy prawa (automatycznie), wobec powyższego podatnicy, którzy w 2003 r. nie przekroczyli powyższego progu sprzedaży automatycznie stają się od 1.01.2004 r. osobami zwolnionymi od tego podatku. Osoby te jednak mogą zrezygnować ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. W chwili obecnej osoby, które do dnia 31 grudnia 2003 r. złożą pisemną rezygnację ze zwolnienia, będą nadal opodatkowane podatkiem od towarów i usług od 1.01.2004 r.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.