Podatku liniowego ciąg dalszy

0

Jak już informowaliśmy, od 2004 r. istnieje możliwość – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – opodatkowania dochodu podatkiem liniowym wg stawki 19%. Z tej też przyczyny wielu podatników zwraca się z pytaniem czy osoba, która osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – dla których wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym i jednocześnie uzyskuje przychody ze stosunku pracy będzie mogła rozliczyć się z dochodów ze stosunku pracy łącznie z małżonkiem?

Odepowiedź na tak zadane pytanie jest jednoznaczna. Nowela do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wyklucza taką możliwość! Osoba, która osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrała opodatkowanie podatkiem liniowym i jednocześnie uzyskuje przychody ze stosunku pracy, dochodów ze stosunku pracy nie będzie mogła rozliczyć łącznie z małżonkiem (dochodów tych nie będzie mogła opodatkować również w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). W takim przypadku będzie obowiązana do złożenia odrębnego zeznania dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i odrębnego zeznania dla dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.