Przypomnienie co należy złożyć do dnia 2 lutego

0

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu przypomina, że w terminie do dnia 02 lutego 2004 r. należy złożyć:

a.. zeznanie podatkowe PIT-28 za 2003 r. o wysokości uzyskanego przychodu oraz należnego podatku – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych podatkiem dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
b.. deklarację PIT-16A o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2003 r.,
c.. deklarację PIT-19A o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej w 2003 r. od zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od osób duchownych.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.