Stanowisko Burmistrza w sprawie NFZ

0

Dostaliśmy oficjalne stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec pana Andrzeja Kutrowskiego dotyczący problemów z zapewnieniem podstawowej opieki przez Narodowy Fundusz Zdrowia w naszej gminie. Rada Gminy i Miasta Węgliniec wystąpiła do prokuratory z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Burmistrz informuje także o podjętych rozmowach z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu…Oto co do nas dotarło:

Przeczytaj list Burmistrza Dnia 02.01.2004r. spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy w ochronie zdrowia. W Węglińcu, Ruszowie i okolicznych miejscowościach, ponad 7, 5 tysięcy pacjentów, zostało pozbawionych podstawowej opieki zdrowotnej.
Brak podpisanych umów z lekarzami zaskutkował zamknięciem przez nich Ośrodków Zdrowia. Przyczyny i powody zaistniałej stytuacji, dla setek pacjentów odchodzących bez pomocy lekarskiej spod Ośrodkóe Zdrowia są bez znaczenia – ważny jest skutek, do którego doprowadził NFZ nie finalizując negocjacji i nie wskazując kto i gdzie w zastępstwie może udzielić pomocy.
Informacje podawane w mediach przez Narodowy Fundusz Zdrowia, iż lekarze będą za 15 złotych – płaconych przez NFZ, przyjmować pacjentów w „… razie pogorzenia stanu zdrowia” okazały się nieprawdziwe.
Na terenie gminy Węgliniec, w miejscowościach wymienionych wyżej, dnia 02.01.2004 nie ma żadnego lekarza, który przyjmowałby pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podał informacji, kto i gdzie w zastępstwie może przyjmować pacjentów.
Dnia 02.01.2004r. przeprowadzone zostały przez władze gminy rozmowy z NFZ, który podtrzymał stanowisko, iż zabezpieczył świadczenia zdrowotne na terenie gminy. Jednocześnie podjęto rozmowy z lekarzami, którzy poinformowali, iż nadal nie mają podpisanych umów, a na temat procedury awaryjnego przyjmowania pacjentów nic nie wiedzą, oświadczyli również, że w związku z tym pacjentów przyjmować nie mogą i nie będą. Na podstawie zaistniałej sytuacji stwierdzamy, iż nie zapewnienie przez NFZ opieki zdrowotnej doprowadziło do stanu bezpośredniego zagrożenia żdrowia i życia 7, 5 tysiącom mieszkańców naszej gminy.
Powyższe jest złamaniem naszych konstytucyjnych uprawnień oraz szeregu innych przepisów szczególnych i nie może pozostać bez konsekwencji. Zdecydowano w związku z tym o wystąpienie do prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.
Szukając możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji a przynajmniej jej negatywnych skutków podjęto rozmowy z Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, który podpisał umowę na świadczenie usług medycznych. Uzgodniono, iż dnia 5.01 w godzinach porannych dyrektor ZOZ Zgorzelec uzgodni z Burmistrzem GiM Węgliniec miejsce i termin dostępu do usług lekarzy zatrudnionych w ZOZ Zgorzelec, co natychmiast zostanie przekazane do wiadomości mieszkańców. O wszelkich innych uzgodnieniach będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Liczymy, iż niezrozumiały – bezsensowy upór w obliczu olbrzymich zagrożeń i tragicznych skutków dotykających wszystkich mieszkańców gminy ustąpi miejsca odpowiedzialnemu rozsądkowi, co zaskutkuje zawarciem stosownych umów i wznowieniem pracy naszych przychodni.”

Rada Miejska
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.