Uwaga, zmiana terminu…

0

Uprzejmie przypominamy, że uległ zmianie termin sporządzenia rocznych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatnicy (zakłady pracy) mają obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi (podatnikowi) i właściwemu urzędowi skarbowemu informację o uzyskanych przychodach za rok 2003 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2004 r. Powyższe dotyczy informacji składanych na drukach PIT-8B, PIT-11, PIT-40.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.