Zmiany w przepisach

0

Uprzejmie informujemy, że od 2004 r. uchylony został przepis, który umożliwiał pobór 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od należności określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 (m.in. umowy zlecenia, o dzieło), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą nie będącą pracownikiem płatnika nie przekraczała kwoty 146 zł.

Zatem od 2004 r. płatnik będzie obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% po odliczeniu należnych kosztów uzyskania przychodów i potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.