Czym jest Dzień Wiosny w Europie?

0

Podczas przeglądania sieci znalazłem strone w której znajduje się link do Naszego gimnazjum. Chciałbym was zainteresować to co tam odnalazłem, to dośc interesujące… A zaczyna się to tak:
Dzień Wiosny w Europie jest inicjatywą promującą poznawanie Unii Europejskiej i dyskutowania o Unii Europejskiej w szkołach. Ma on na celu zaangażowanie uczniów do wyszukiwania coraz więcej informacji o aktualnych i przyszłych członkach UE. Wydarzenia i działania związane z Dniem Wiosny umożliwią szkołom współpracę w charakterze partnerów, a uczniom porozumienie między sobą i wyrażanie swoich punktów widzenia oraz nadziei na przyszłość.
Kluczową i główną datą Dnia Wiosny w tym roku będzie dzień 23 marca 2004 roku.

Strona Dnia Wiosny
Koniecznie przeczytaj resztę Gromadząc materiały na ten dzień, strona internetowa Dnia Wiosny oferuje fakty i informacje o procesie rozszerzania oraz o wszystkich aktualnych i przyszłych państwach UE, wraz z szeregiem działań jakie możecie podejmować w związku z tym Dniem oraz pomysłów na temat tego, co zrobić w szkole. Zaistniała możliwość znalezienia europejskiej partnerskiej szkoły do współpracy i otrzymania nagrody w postaci wymiany pomiędzy uczniami.

Działania na stronie internetowej obejmują forum dyskusyjne o naszych wartościach (pokój, demokracja, wolność, tolerancja, równość i solidarność), zadania dotyczące współpracy w odkrywaniu każdego innego kraju i nie werbalne działania dla szkół, które chciałyby współpracować z jakimś partnerem, niezależnie od bariery językowej.

Strona internetowa Dnia Wiosny jest napisana w języku angielskim, francuskim i niemieckim z linkami do stron Dnia Wiosny w wielu innych językach.

Co wydarzyło się w 2003 roku i co innego ja mogę zrobić ?

Podczas obchodów Dnia Wiosny 2003 r. odnotowano bezprecedensowe zbiorowe skupienie się na europejskich wydarzeniach w europejskich szkołach. Do 21 marca 2003 r. zarejestrowało się prawie 6000 szkół deklarując chęć wzięcia udziału w debatach i w obchodach na niezliczone różne sposoby.

Wiele innych szkół prowadziło debaty z lokalnymi osobistościami lub z grupami o zróżnicowanych kulturalnie poglądach. Setki lokalnych, narodowych i europejskich ważnych osób wróciło do szkół, aby spotkać się z uczniami i rozmawiać z nimi o przyszłości Europy. Wśród nich znalazło się 5 Europejskich Komisarzy, 100 europejskich parlamentarzystów oraz osobistości państwowe, jak Prezydent Portugalii Sampaio, Prezydent Rumunii Iliescu i byli prezydenci Wacław Havel z Republiki Czeskiej oraz Lech Wałęsa z Polski.

Pięciu Komisarzy Europejskich znalazło się wśród setek lokalnych, narodowych i europejskich osobistości, którzy powrócili do szkół. Szkoły łączyły się ze sobą w projektach współpracy i podczas wideokonferencji, miały także miejsce inne wydarzenia w obrębie szkół i wspólnie z lokalnymi społecznościami.

Nie ma żadnych reguł na temat jak twoja szkoła może uczestniczyć w Dniu Wiosny. Macie swobodę w uczestniczeniu i zrobicie to w sposób, jaki sobie wybierzecie – może to oznaczać przygotowanie pojedynczej lekcji na temat Europy, ale może to być całe mnóstwo wydarzeń w powiązaniu z waszą lokalną społecznością lub z innymi szkołami.

W 2003 r. szkoły celebrowały Dzień wiosny w wiele różnorodnych fantazyjnych sposobów. Na przykład, szkoła rolnicza we Włoszech wyhodowała różne gatunki drzew do reprezentowania różnych krajów Europy a szwedzka szkoła wypiekła chleb aby zasilić fundusze na podróże do Republiki Czeskiej i prowadziła wywiady ze zwykłymi ludźmi.

Czym jest Rozszerzenie

Termin „rozszerzenie” jest zazwyczaj używany do referowania procesu, poprzez który 10 nowych państw członkowskich przystąpi do Unii Europejskiej.

Faktycznie Unia Europejska już doświadczyła kilku „rozszerzeń” aby osiągnąć aktualne członkostwo 15 państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoch, Niemiec, Szwecji, Grecji, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa.

1 maj 2004 r. będzie dniem najbardziej znaczącego rozszerzenia, ponieważ aż 10 nowych krajów stanie się pełnymi członkami UE. Są to: Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia.

W przyszłych latach oczekuje się przystąpienia do Unii Europejskiej kandydujących krajów Bułgarii i Rumunii oraz Turcji.

Co kryje się za Dniem Wiosny ?

Dzień Wiosny w Europie w 2003 r. był inicjatywą zgłoszoną przez kilku członków Konwencji Europejskiej, ciała które konsolidowało traktaty Unii Europejskiej w projekt Konstytucji. Komisja Europejska i Europejski Schoolnet współpracowały ze sobą, aby doprowadzić debatę na temat przyszłości Europy do szkół. Zarejestrowano prawie 6000 szkół uczestniczących i celebrujących Dzień Wiosny na ogromną ilość różnorodnych sposobów.

W 2004 r. Europejski Schoolnet podejmuje prowadzenie projektu wraz z partnerami krajowymi, przy wspomaganiu finansowym ze strony Komisji Europejskiej poprzez program DG Enlargement’s Prince.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.