Kalendarium podatnika – luty

0

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych:

02 – poniedziałek:
a.. płatnicy (zakłady pracy) mają obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi i urzędowi skarbowemu informacje PIT-11 oraz PIT-8B o przychodach uzyskanych w roku 2003 – ostatni dzień terminu!
b.. osoby opłacające tzw. ryczałt ewidencjonowany zobowiązane są złożyć zeznanie za 2003 r. na druku PIT-28 i w tym samym terminie wpłacić podatek wynikający z tego zeznania. Zeznanie to składają również osoby, które na przestrzeni 2003 r. zlikwidowały działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub nie uzyskały żadnych przychodów,
c.. podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej zobowiązani są do złożenia informacji o wysokości zapłaconych w 2003 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (druk PIT-16A),
d.. osoby duchowne składają informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok ubiegły na druku PIT-19A,

Przeczytaj cały artykuł 09 – poniedziałek:
a.. ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za styczeń br.,

16 – poniedziałek:
a.. płatnicy obowiązani są sporządzić i przekazać – podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu – informację na druku PIT-11 w stosunku do osób, od których w poprzednim miesiącu pobrano ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy (szeroko rozumiane ustanie stosunku pracy),

20 – piątek:
a.. ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o wyborze uproszczonej metody płacenia zaliczek na podatek dochodowy (dotyczy podmiotów gospodarczych opodatkowanych na zasadach ogólnych),
b.. należy złożyć (lub wysłać pocztą) deklarację PIT-4 za styczeń oraz wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy – wynikające ze wspomnianej deklaracji,
c.. ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
d.. to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w styczniu wraz ze zbiorczą deklaracją o symbolu PIT-8A,
e.. podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za styczeń br.,
f.. osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za styczeń br. oraz składają właściwą deklarację miesięczną CIT-2 lub PIT-5,
g.. osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za styczeń br. bez składania deklaracji miesięcznej,

25 – środa:
a.. termin złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.