Przypomnienie o obowiązku aktualizacji danych

0

Obowiązek aktualizacji danych związany ze zmianą sposobu numeracji rachunków bankowych

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych zgodnie z zarządzeniem nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach i zarządzeniem nr 10/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2003r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina wszystkim podatnikom i płatnikom, którzy wskazali na zgłoszeniu identyfikacyjnym/ aktualizacyjnym numer rachunku bankowego w starym formacie o konieczności aktualizacji tych numerów poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Numery rachunków bankowych w starym formacie przestaną obowiązywać najpóźniej w dniu 1 lipca 2004r.

Przeczytaj cały artykuł Konieczność aktualizacji numerów rachunków bankowych jest szczególnie istotna, z uwagi na trwającą akcję zeznań rocznych, dla podatników oczekujących zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego na konto bankowe. W przypadku, gdy podatnik nie będzie posiadał aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane zwroty nadpłaconego podatku, zwrot podatku odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty przekazu pocztowego zgodnie z art. 77b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm) ponosi podatnik.

Wiktor Krzyżanowski
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.