Kalendarium podatnika i płatnika

0

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych: 08 – poniedziałek:
a.. ostatni dzień na wpłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za luty br.,

15 – poniedziałek:
a.. płatnicy obowiązani są sporządzić i przekazać – podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu – informację na druku PIT-11 w stosunku do osób, od których w poprzednim miesiącu pobrano ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy (w przypadku szeroko rozumianego ustania stosunku pracy).

22 – poniedziałek:
a.. należy złożyć (lub wysłać pocztą) deklarację PIT-4 za luty oraz wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy – wynikające ze wspomnianej deklaracji,
b.. ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
c.. to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w lutym wraz ze zbiorczą deklaracją o symbolu PIT-8A,
d.. podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za luty br.,
e.. osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br. oraz składają właściwą deklarację miesięczną CIT-2, PIT-5 lub PIT-5L,
f.. osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za luty br. bez składania deklaracji miesięcznej,

25 – czwartek:
a.. termin złożenia deklaracji VAT-7 za luty oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,

31 – środa:
a.. płatnicy przekazują podatnikom jeden egzemplarz rocznego obliczenia podatku dochodowego (PIT-40).

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.