Przypomnienie postanowień ustawy

0

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że na mocy postanowień ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nowe zasady rozliczania dochodów uzyskanych m.in. ze zbycia papierów wartościowych. Zgodnie z tymi zasadami, podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. W tej sytuacji od 1 stycznia 2004 r. nie należy już składać deklaracji o symbolu PIT-13. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma natomiast obowiązek złożyć – w terminie do 30 kwietnia – odrębne zeznanie podatkowe, w którym wykazuje dochody wymienione w art. 30b ustawy, tj. m.in. dochody ze sprzedaży akcji kupionych w 2004 r., dochody ze sprzedaży tzw. akcji pracowniczych. Od tych dochodów odprowadza podatek liniowy w wysokości 19% w terminie złożenia zeznania. Dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł i jak wspomniano, wykazuje się w odrębnym zeznaniu podatkowym.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.