Zmiana numerów rachunków bankowych

0

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych zgodnie z zarządzeniem nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach i zarządzeniem nr 10/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2003r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina wszystkim podatnikom i płatnikom, którzy wskazali na zgłoszeniu identyfikacyjnym/ aktualizacyjnym numer rachunku bankowego w starym formacie o konieczności aktualizacji tych numerów poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Przeczytaj cały artykuł Konieczność aktualizacji numerów rachunków bankowych jest szczególnie istotna, z uwagi na trwającą akcję zeznań rocznych, dla podatników oczekujących zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego na konto bankowe. W przypadku gdy podatnik nie zaktualizuje numeru rachunku bankowego, na który mają być dokonywane zwroty nadpłaconego podatku, zwrot podatku odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty przekazu pocztowego zgodnie z art. 77b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm) ponosi podatnik.

Aktualizacja numerów rachunków bankowych jest także szczególnie istotna dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od towarów i usług. Z uwagi na obowiązek dokonywania zwrotów podatku VAT na rachunek bankowy podatnika, zwrot należny podatnikowi, który nie zaktualizuje numeru rachunku bankowego w starym formacie nie będzie mógł być dokonany.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.