Kontrahenci z Unii Europejskiej

0

W przypadku transakcji zawieranych z kontrahentami z Unii Europejskiej polscy podatnicy winni podawać numer identyfikacji podatkowej (NIP), nadany zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, poprzedzonym kodem "PL". Również partnerzy handlowi naszych podatników winni podawać swój numer podatkowy nadany im przez właściwą administrację skarbową danego państwa. Szczególnie w przypadku pierwszych kontaktów polscy podatnicy winni upewnić się czy ich partner podał im właściwy numer identyfikacyjny i czy tym samym jest zarejestrowanym podatnikiem w zakresie wymiany wewnątrzunijnej. Każdy podatnik może sam dokonać sprawdzenia autentyczności podanego numeru identyfikacyjnego. W tym celu należy skorzystać z internetu i dokonać sprawdzenia na tej stronie.


Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.