Okres rozliczeniowy

0

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie z dniem 01 maja 2004 roku, w przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne: 1) pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje miesiące od stycznia do kwietnia 2004 r.,  2) drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje miesiące od maja do czerwca 2004 r.
W tej sytuacji deklaracje podatkowe VAT-7K za pierwszy kwartał (miesiące od stycznia do kwietnia) 2004 roku należy składać w terminie do dnia 25 maja 2004 r.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.