Świadczenia rodzinne

0

Nawiązując do wcześniejszych informacji przypominamy, że jednym z dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o uzyskanie świadczenia rodzinnego (dawne zasiłki rodzinne, alimentacyjne, itp.) jest zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego. Dla tych celów wydajemy dwa podstawowe rodzaje zaświadczeń:
a) o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dotyczy osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.

b) oraz o wysokości należnego ryczałtu za rok podatkowy – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osobom opodatkowanym w formie karty podatkowej nie wystawiamy zaświadczeń, gdyż osoby te składają stosowne oświadczenie a wysokość należnego podatku dokumentują decyzjami w sprawie ustalenia stawki karty podatkowej.

W zgodzie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zaświadczeniach wykazujemy dochód, bądź należny podatek za 2002 r.
Chcąc ułatwić podatnikom sporządzanie i składanie podań o wydanie zaświadczeń przygotowaliśmy stosowne wzory, które przesyłamy w załączeniu do wykorzystania.
Jednocześnie informujemy, że zaświadczenia wydajemy na bieżąco, w siedzibie urzędu – pok. nr 33 II piętro.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.