Transakcje z podmiotami europejskimi

0

Przypominamy, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej (obecnymi i przystępującymi z dniem 1 maja 2004 r.), obowiązani są do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrz wspólnotowego. Rejestracji ta dokonywana jest na podstawie wypełnionego i złożonego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz załącznika o symbolu VAT-RUE. W oparciu o powyższe dokumenty podatnicy otrzymują potwierdzenie o zarejestrowaniu ich jako podatników VAT-UE (potwierdzenie – druk VAT-5UE) i będą obowiązani – po 1 maja 2004 r. – w transakcjach wewnątrz wspólnotowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP), nadanym zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.), poprzedzonym kodem "PL".

Wypełnione druki rejestracyjne można składać w urzędzie skarbowym w pok. 52 lub 53 – III piętro. Potwierdzenia na druku VAT-5UE wydawane są w ciągu kilkunastu minut od złożenia poprawnie wypełnionych druków rejestracyjnych.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.