Burmistrz odpowiada…

0

Bardzo nam miło że pojawiły się odpowiedzi Burmistrza na artykuły dodane przeze mnie na stronie ruszow.pl przy okazji oświadczam, że nie jestem ich autorem, a tylko osobą je publikującą w myśl prawa również odpowiedzialną. Chciałbym jednak uświadomić niektórych, że nie jest moim celem atakowanie ani krytykowanie działań Gminy. A stanie na straży i obserwacja. Na koniec dodam, że odpowiadając na artykuły publikowane na naszej stronie miło było by ze strony osoby na nie odpowiadającej informowanie nas o tym fakcie.  Nie mniej jednak publikujemy odpowiedzi Burmistrza Anrzeja Kutrowskiego w dalszej części artykułu.

 Z poważniem
 Właściciel strony ruszow.pl
 Eryk Lewandowski

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu Andrzeja Kutrowskiego na artykuły zamieszczone na stronie internetowej www.ruszow.pl

Artykuł
Dodał: Eryk Lewandowski; poniedziałek, 10 październik 2005; Po kilku latach starań udało się, w budżecie gminy znalazły się pieniądze na remont i modernizacje budynku remizy strażackiej. – Remont nie mógł już dłużej czekać, konstrukcja dachowa budynku nie wytrzymywała pod ciężarem dachówek – mówią ruszowscy strażacy. Od wewnątrz można było zobaczyć kilku centymetrowe pęknięcia na belkach stropowych – dodają. Na szczęście prace już ruszyły, możną powiedzieć, że rada gminy w porę dostrzegła problem z związany z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie.

Odpowiedź
W odpowiedzi na artykuł zamieszczony na stronie internetowej www.ruszow.pl pt. Remont remizy OSP, informuję, iż nikt nie starał się o remont remizy (brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających starania wyremontowania w takim zakresie jak jest to robione.
Informuję również, iż konstrukcja dachu wytrzymywała ciężar dachówek. Faktem jest ugięcie jednej z belek stropowych, które nie wymagało tak daleko idącej ingerencji w konstrukcję obiektu. Wystarczyło wyłącznie wzmocnić ugiętą belkę, co pozwalałoby na normalne funkcjonowanie obiektu. Remont remizy OSP Ruszów w takim zakresie nie jest wynikiem szczęścia ani oczekiwania w wieloletniej kolejce, a jedynie skutek uzgodnień pomiędzy władzami OSP Ruszów a burmistrzem, który uznając zasługi i znaczenie OSP Ruszów dla gminnego systemu ochrony pożarowej a również ich starania o środki finansowe, przekonał Radę Miejską do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu modernizacji obiektu remizy OSP Ruszów.
Kapitalne znaczenie przy podjęciu decyzji o remoncie było zdobycie dofinansowania ze środków Interreg III A oraz wzięta przez burmistrza pod uwagę konieczność zapewnienia substytutu dla zniszczonej pożarem sali widowiskowej przy DK w Ruszowie.
Reasumując, nie było nabrzmiałego problemu, który wymagałby interwencji Rady Miejskiej. Proponuję więc, by pisząc o sprawach gminy zasięgnąć informacji u źródeł.

Artykuł
Dodał: Eryk Lewandowski; poniedziałek, 10 październik 2005; W naszej miejscowości jest kilka walących się nie zabezpieczonych budynków. Mówi się o interwencjach od ludzi w tej sprawie, nie były on niestety pisemne ale wiemy o telefonach – niestety pozostały bez rezultatu. Nie trzeba było długo czekać, z nie zabezpieczonego budynku runęła ściana przygniatając nogę jednemu z mieszkańców. Z tego co się dowiedzieliśmy budynek jest własnością gminy, w tym momenice pozostała tam nie zabezpieczona ściana szczytowa która w każdej chwili może się zawalić od wstrząsów powodowanych przez pojazdy jadące zniszczoną ul. Żagańską.
Po całym zdarzeniu pojawiły się również tablice z napisami wstęp wzbroniony, budynek grozi zawaleniem, został oznaczony teren na który nie można wchodzić. Mądry polak po szkodzie. Poszkodowana osoba wyszła już ze szpitala i porusza się o własnych siłach. Czy u nas w gminie wszystko musi odbywać się już po?

Odpowiedź
W odpowiedzi na drugi artykuł pt. „Wszystko po fakcie”, informuję iż nie wszystkie walące się budynki w Ruszowie są własności gminy Węgliniec. Proponowałbym zawsze mówić o konkretnych obiektach, co pozwoli nie tylko wyjaśnić niejasności ale także doprowadzić do działań naprawczych, i o to chodzi. Podobnie proponuję rozmawiać konkretnie o ściśle określonych rozmowach telefonicznych, osobach i obiektach, gdyż wieloznaczne dywagacje w sposób prymitywny rzucają cień na wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości w Ruszowie. Odnośnie zawalenia się ściany w budynku przy ul. Szopena 2 ponownie niedocierając do źródła podana została wiadomość nieprawdziwa, przekłamana. Budynek nie był wyłącznie własnością gminy. Gmina miała w budynku zdecydowanie mniejszościowy udział. Budynek, w stałym władaniu osób prywatnych, przez nich rozbierany, bez wymaganych uzgodnień i pozwoleń, runął. Uzgodniono z właścicielem, iż do końca 2006 r. rozbierze budynek, po stronie gminy leży załatwienie formalności. Powyższe wyjaśnienie nie oznacza, iż komunalne budynki gospodarcze są w idealnym stanie. O konkretnych obiektach, ich stanie i zamiarach remontowych dowiedzieć się można od zarządcy – dyr. Zakładu Usług Komunalnych. Przy okazji poruszenia tego tematu informuję, iż powstał olbrzymi problem przy sprzedaży obiektów mieszkaniowych ponieważ budynki gospodarcze przy nich nie zostały sprzedane razem z nimi, i rozwiązaniem tego problemu na pewno nie będą remonty dokonywane na koszt gminy. Gmina może jedynie zabezpieczyć obiekt przed zawaleniem. Budynki gospodarcze po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego będą sprzedawane lub na bardzo dogodnych warunkach we władanie faktycznym użytkownikom i lokatorom.

Artykuł
Dodał: Eryk Lewandowski;poniedziałek, 10 październik 2005; Jest październik, na ten rok zaplanowano remont drogi na odcinku Stary Węgliniec – Klików. Niestety ekip remontowych jak widać nie było tak nie ma. A droga jak była dziurawa tak jest jeszcze gorsza jesienne deszcze wypłukują i tak już ogromne dziury. Droga ta przede wszystkim zawdzięcza swój stan pojazdom, które się po niej poruszają. A są to w ogromnej liczbie samochody ciężarowe. Mieszkańcy ul. Żagańskiej odczuwają każdy taki przejazd na własnej skórze, drgania budynków położonych przy drodze są coraz większe, nie wspominając już o hałasie szczególnie uciążliwym w nocy.

Odpowiedź
W odpowiedzi na kolejny artykuł pt. Kiedy remonty dróg?” pragnę poinformować, iż brakuje informacji że mowa o drodze 286, która jest w zarządzie Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wieloletnie monity i naciski nie doprowadziły do naprawy jej nawierzchni. A odnośnie pytania zawartego w artykule, uprzejmie informuję, iż w trakcie remontu są ulice Boczna i Kościelna, a do końca bieżącego roku wykonana zostanie podbudowa ul. Brzozowej oraz uzupełnienie podbudowy na łączniku pomiędzy ul. Szklaną i Łużycką. O dokładnych terminach i zakresie remontowanych dróg poinformować może p. Marzena Osowska Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Z poważaniem
Burmistrz Andrzej Kutrowski
Dodano 07.11.05 11:25

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.