Ośrodek zdrowia

0

W dniu 4 października odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Węglińcu. Ponieważ jednym z wiodących tematów było „Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Ruszowie , na posiedzenie komisji przybyła zaproszona Pani Zofia Barczyk –dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu . ZOZ-u który od miesiąca czerwca świadczy usługi medyczne dla mieszkańców Ruszowa i okolic. Już na wstępie posiedzenia komisji stwierdziłem, że w Ruszowie brakuje funkcji lekarza rodzinnego , brakuje też więzi jaka winna łączyć pacjentów z lekarzami .Mieszkańcy skarżą się na brak popołudniowych godzin przyjęć przez lekarza i brak możliwości zamówienia wizyty domowej u chorego. W związku z tym , że w przyszłym roku planowany jest kapitalny remont ośrodka oprócz eleganckich wnętrz, potrzebna jest „dusza „ obiektu, by żył on swoim rytmem, swoją pracą. Członkowie komisji zwrócili też uwagę na to aby w wyznaczonych godzinach lekarz był dostępny dla pacjenta.

Praktykowane jest ,że po wyczerpaniu listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu ,lekarze wyjeżdżają do Zgorzelca. Nikt z członków komisji nie spotkał się z narzekaniem pacjentów na jakość świadczonych usług medycznych , a w nieoficjalnym rankingu popularności z trójki lekarzy Lis, Kruk, Kotyło , największą popularnością cieszy się dr Kotyło . Wszystkim nam zależy aby znaleźć takie rozwiązania organizacyjne, które dadzą zadowolenie pacjentom.Odpowiadając na poruszone kwestie Pani Zofia Barczyk podkreśliła, że podjęcie się obsługi pacjentów w Ruszowie odbyło się z marszu bez możliwości przygotowania tego zadania. Pozyskanie jednego lekarza do obsługi pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie jest trudne ,gdyż starsi lekarze są już z reguły posadowieni na różnych funkcjach. Ponieważ szpital w Zgorzelcu zatrudnia 112 lekarzy, ZOZ mógł podjąć się tego zadania.

Pani dyrektor podkreśliła też ,że starała się dostosować godziny przyjęć lekarzy do czasu pracy poprzedniego lekarza. Zespół ,który teraz pracuje w Ruszowie, w opinii dyrektor Barczyk ,to dobry zespół lekarzy. Ideą jest aby był to zespół dwuosobowy i takie starania jako dyrektor poczyni tak by do końca roku realnie taki zespół lekarzy się wykrystalizował. Podkreśliła też ,że sprawa wizyt domowych i godzin pracy popołudniu zostanie w najbliższym czasie rozwiązana. Pani dyrektor bardzo dobrze oceniła prace pielęgniarek w Ruszowie.

Członkowie komisji zostali poinformowani ,że przygotowywany jest też wniosek do władz naszej gminy o zakupienie nowego aparatu EKG, którego koszt wynosi około 5 tysięcy złotych .Dowiedzieliśmy się też o planowanym utworzeniu w Szpitalu w Zgorzelcu oddziału neurochirurgii .Pani dyrektor jest już po wstępnych rozmowach z lekarzami o tej specjalizacji i pozostała jeszcze sprawa zdobycia pieniędzy na wyposażenie nowego oddziału.Odpowiadając na pytania radnych poinformowała między innymi o tym, że w wyniku regulacji prawnych ,lekarz jest wyłącznie w obsłudze karetki „R” . Karetki „ W” obsługują wyłącznie ratownicy medyczni i jest to praktykowane w innych krajach.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.