Polska w strefie Schengen

0

O północy z 20 na 21 Grudnia 2007 Polska wchodzi do strefy Schengen i staje się jej pełnoprawnym członkiem. Kilka informacji o układzie oraz co to oznacza dla przeciętnego śmiertelnika. Układ został zawarty Luksemburgu 14 czerwca 1985r, porozumienie to znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi. Czyli już w grudniu zniesiona zostanie kontrola graniczna dla osób podróżujących między krajami Unii Europejskiej. Wraz z Polską do układu przystępują: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Przekraczanie granicy wewnętrznej Unii Europejskiej będzie dozwolone w dowolnym miejscu ( poza ograniczeniami technicznymi np. parki narodowe, wytrzymałość mostów, oznakowaniem itp…) i o każdej porze.(Granica wewnętrzna – granice między państwami należącymi do strefy Schengen ).

Termin zniesienia kontroli wewnętrznej na lotniskach określany jest na 30 Marca 2008r. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia kontroli. Granice administracyjne Państwa będą zachowane i odpowiednio oznakowane, a obywatel je przekraczający będzie zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo.

W przypadku Polaków osób dorosłych jest do dowód osobisty lub paszport, w przypadku dzieci tymczasowy dowód osobisty lub paszport. Gdy osoba nie będzie posiadała takowego dokumentu może zostać zatrzymana na terytorium innego państwa celem ustalenia tożsamości i sprawdzenia legalności pobytu oraz wydalona do kraju właściwego.

Znikną kontrole prowadzone w przejściach, pojawią się tam zamiast funkcjonariuszy tablice informujące o przekroczeniu granicy. Podróżny udający się do kraju członkowskiego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów funkcjonujących w danym państwie, w tym i ruchu drogowego oraz norm na przewóz towarów np. papierosów i alkocholu.

Kontrole w Polsce prowadzone będą przez Straż Graniczną w dowolnym miejscu, czyli drogi dojazdowe w kierunku granicy, miasta, miejscowości, nie koniecznie przyległe do granicy. Granica zewnętrzna Polski czyli z Ukrainą i Rosją będzie funkcjonować na takich zasadach jak dotychczas.

Strefa Schengen obejmuje: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia. Państwami Członkowskimi UE, które nadal pozostają poza obszarem Schengen są Wielka Brytania i Irlandia.

Jak te zminy wpłyną na podróżnego? przekonamy się już nie długo. Może zdarzyć się sytuacja że zamiast być raz kontrolowanym w wyznaczonym przejściu granicznym będziemy sprawdzani przed i po kilka razy co znacznie wpłynie na komfort i czas naszej podróży.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.