Kaplica w Ruszowie

0

Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące rozwoju oraz modernizacji naszej miejscowości, redakcja ruszow.pl zasięgnęła informacje w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec dotyczących prac przy ruinach kościoła.

„Modernizacja ruin Kościoła poewangelickiego w Ruszowie obejmuje, adaptacje nawy poprzecznej na dom przedpogrzebowy z wydzieleniem w nawie poprzecznej sali kaplicy, oraz części socjalnej i biurowej wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem istniejącej korony murów budową więźby dachowej nad częścią kapicy, oraz odtworzeniem nad częścią sali kaplicy sklepienia łukowego w konstrukcji na dźwigarach z drewna klejonego…”

Wraz z pracami wykończeniowymi i instalacyjnymi oraz czyszczenie i wzmocnienie pozostałych murów tj nawy podłużnej wieży i sklepienia łukowego (gwieździstego) Rozbiórka dachu wieży wraz z demontażem wieżyczki. Wykonanie dachu nad wieżą bez odtworzenia wieżyczki. Wykonanie zabezpieczenia sklepienia przez wykonanie nad nim dachy płaskiego.

Wymieniony zakres robót został podzielony na etapy. I etap realizowany od 10.2008 do 06.2009 obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie murów nawy poprzecznej, wykonanie stanu surowego kaplicy wraz z ścianą dzielącą nawy poprzeczną i podłużną ściany podziału wewnętrznego kaplicy oraz wykonanie konstrukcji dachu wraz w pokryciem dachowym. Pozostałe prace budowlane zostaną wykonane w etapach możliwych do sfinansowania przez gminę.”

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.