Oświetlenia drogowe

0
Nowe oświetlenie
Ze względu na duże zainteresowanie dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego w Ruszowie, redakcja ruszow.pl wystosowała pismo z zapytaniem do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec dotyczących całkowitych planów modernizacji oraz zakończonych prac. Poniżej zamieszczamy otrzymana odpowiedz z dnia 12.02.2009.
„W grudniu 2008 r. zakończono realizacje I etapu modernizacji, który polegał na wymianie istniejących opraw ulicznych w ilości 111 sztk. oraz dowieszeniu 22 sztk. opraw co daje łączną ilość 133 sztk. opraw ulicznych…

…Obecnie trwają prace przygotowawcze przez II etapem, polegające na opracowaniu projektów budowlanych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. II etap zgodnie z umową zostanie zakończony 19 stycznia 2010 r. i polegać będzie na dowieszeniu 24 sztk. opraw z doprowadzeniem przewodu zasilającego do istniejących słupów na ul. Świerczewskiego, Modrzewiowej, Łużyckiej, Zgorzeleckiej, Biczana, Bocznej. Zostaną także dobudowane słupy wraz z oprawami w ilości 21 sztk. na ul., Koszarowej, Nadrzecznej, Łużyckiej, Dworcowej, II Armii W.P. Szklanej. Docelowo w Ruszowie będzie 178 sztk. opraw oświetlenia drogowego.”
Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.