Spotkania z Zabytkami

0

„Ukazujące się od 1977 r. czasopismo „Spotkania z Zabytkami” stanowi ważne źródło popularnej wiedzy na temat ochrony polskich zabytków.

Istotna jest też jego rola w oddziaływaniu na kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie umiłowania dziedzictwa narodowego i potrzeby jego ochrony. Czasopismo zawiera artykuły z zakresu historii sztuki, archeologii, architektury krajobrazu, konserwatorstwa, omawia najciekawsze wydarzenia muzealne w Polsce, jest źródłem rzetelnej informacji o polskich dworach, pałacach, kościołach, zabytkowych cmentarzach, zabytkach przemysłowych i kolekcjach dzieł sztuki. Szeroki krąg odbiorców miesięcznika – historycy, muzealnicy i miłośnicy zabytków, a wśród nich nauczyciele oraz młodzież szkolna i akademicka – świadczy o dużej przydatności tego rodzaju periodyku na rynku wydawniczym. Pismo propaguje polskie tradycje, uczy patriotyzmu i uświadamia znaczenie środowiska kulturowego i naturalnego we współczesnym świecie. Uczy poszanowania własnej kultury, historii, dziedzictwa i odrębności. Prowadzona przez pismo edukacja społeczna odgrywa wielką rolę w procesie ochrony dóbr kultury w Polsce. Walka o przetrwanie polskich zabytków jest powinnością nas wszystkich i właśnie o tym ważnym zadaniu przekonują nas co miesiąc « Spotkania z Zabytkami »”.

Dla magazynu Kopalnia Pomysłów sekretarz Redakcji „Spotkań z zabytkami” Pani Ewa A. Kamińska”

Zapraszamy zainteresowanych do przeglądu tej publikacji.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.