Przedszkolaki

0

Niepubliczne Przedszkole w Ruszowie zaprasza wszystkie maluchy w wieku od 2,5  lat -do 5 lat na bezpłatne zajęcia z metody-,, Klanzy” w poniedziałki (10-12) prowadzone

przez instruktora Panią  Annę Jagiełło , oraz na spotkania z instruktorem muzyki – Panem Marcinem Bykowskim w czwartki (12.00-13.00).

Uwaga rodzice!!!

-Od 1 września 2010r. , dzieci w wieku 5 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego, co oznacza, że samorząd gminny ma obowiązek zapewnienia bezpłatnej edukacji przedszkolnej tym pięciolatkom, których rodzice będą sobie tego życzyć.

-Dziecko pięcioletnie od 1 września 2011r.będzie miało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego , który będzie realizowany w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole.

-Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w 2010r.będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

-Dziecko sześcioletnie , które nie było dotychczas objęte żadną formą wychowania  przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do szkoły podstawowej ,jedynie wówczas jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgłoszenia do przedszkola dzieci 5-letnich będą przyjmowane do czerwca 2010roku
pod nr 75-77-14-560  ,lub   osobiście  w przedszkolu.

Mgr Maria Mieniek- dyr. przedszkola

Serdecznie Zapraszamy.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.