Po zebraniu wiejskim

0
W dniu 19 lipca 2010 W Domu Kultury w Ruszowie odbyło się zebranie wiejskie,na które przybyło 66 osób. Tematyką spotkania był „Plan Odnowy Miejscowości Ruszów”. Burmistrz Gminy i Miasta
Węgliniec p. Andrzej Kutrowski przedstawił dotychczasowe ustalenia i szczegóły przystąpienia do Odnowy Wsi. Na zebraniu podjęto Uchwałę  w sprawie priorytetowych potrzeb odnowy miejscowości , którymi są :
  1. Rewitalizacja parku
  2. Rewitalizacja ruin kościoła poewangelickiego
  3. Renowacja kościoła parafialnego
  4. Remont i zagospodarowanie terenu wokół szkół

Za podjęciem Uchwały głosowały 63 osoby, 3  wstrzymały się od głosu.
Warunkiem podjęcia działań w w/w tematach było utworzenie Grupy Odnowy Wsi i wyznaczenie lidera grupy. W skład tej grupy weszli :

 

 

  1. Irena Droś  – lider
  2. Leszek Hawrot –                 członek
  3. Anna Jagiełło   –                       „
  4. Grzegorz Tyrakowski –            „
  5. Maria Zapart                     „

Nad porządkiem zabrania czuwał Sołtys wsi p. Leszek Hawrot.Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.