Bezpieczne Ferie

0

Dnia 7 lutego br. w Ruszowie miało miejsce spotkanie Strażników Miejskich Węglińca i Pieńska – Komendanta Adama Gajewskiego oraz Szymona Łuczkiewicza z dziećmi ze świetlicy środowiskowej. Temat przewodni spotkania to „Bezpieczne ferie” – zachowanie na drodze, w tym konieczność noszenia elementów odblaskowych, bezpieczeństwo w trakcie zabaw na śniegu, asertywna postawa wobec nieznajomego.

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, iż dzieci posiadają dostateczną wiedzę na temat poprawnego postępowania.Optymistyczne są również dane dot. malejącej liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci:„…w 2009 roku odnotowano 5 050 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat – to o 705 mniej niż rok wcześniej. Liczba dzieci, która poniosła śmierć w ich wyniku także spadła – w 2009 roku było ich 128, a rok wcześniej 146. Z 5 753 do 5 058 zmalała także liczba dzieci, które odniosły obrażenia…” (www.policja.pl). Poza bezpiecznym zachowaniem w trakcie wypoczynku zimowego, funkcjonariusze przedstawili uprawnienia i zakres działania Straży Miejskiej oraz zaprezentowali podstawowe elementy uzbrojenia.

Uczestnicy spotkania poznali również budowę i sposób działania urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (fotoradar). Ponadto, funkcjonariusze przypomnieli o obowiązku wynikającym z art.43 ust.1 Kodeksu Drogowego: „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”.

Informacje o działalności Straży Miejskiej oraz nr kontaktowy funkcjonariuszy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, zakładka Straż Miejska.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.