Co z wywozem śmieci?

0

Wywóz śmieci jest ostanio ważnym tematem na forum naszej miejscowości. Wywozem śmieci na naszym terenie zajmują się dwie firmy z Żagania i ze Zgorzelca więcej w artykule.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. z Żagania

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, iż firma z Żagania będzie zawierała umowy na odbieranie odpadów komunalnych z klientami indywidualnymi w miejscowościach:

  • Węgliniec
  • Ruszów
  • Stary Węgliniec
  • Czerwona Woda
  • Zielonka

Umowy będzie można podpisywać
17 maja br. w Ruszowie – Dom Kultury – od godz. 1100 do godz. 17.00
19 maja br. w Węglińcu – w budynku Urzędu GiM – sala na II piętrze – od godz. 11/00 do godz. 17/00

Zaproponowana przez ww. firmę cena to 5,90 zł brutto od osoby na miesiąc plus cena za udostępniane pojemnika:

  • 120L 3,46 zł brutto
  • 240L 6,91 zł brutto
  • 1100L 19,70 zł brutto

Natomiast w domostwach gdzie są zameldowane 1 lub 2 osoby będą zawierane umowy z pojemności pojemnika.

  • 120 L x raz w miesiącu x 90 zł m3= 10,8 x VAT 8 % = 11,66 zł 
  • 120L x 2 dwa wywozy w miesiącu = 240L x 90 zł = 21,6 x VAT 8 % = 23,33 zł

plus opłata za pojemnik jak wyżej.

Firma będzie zawierać również umowy z firmami z ww. miejscowości w cenie 90 zł/m3 netto. Firma planuje przeprowadzenie w ciągu roku wśród swoich klientów dwóch nieodpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego elektro-sprzętu Gniazda do selektywnej zbiórki będą rozstawiane sukcesywnie w miarę potrzeb i zapotrzebowania na te pojemniki.

MPGK Sp. z o.o. Zgorzelec

Firma posiadająca większość podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy przekazała do tut. Urzędu pismo nr L.dz.DT/1310/11, informujące, iż stawka za odbieranie odpadów komunalnych przedstawiona w nowych umowach została obniżona z kwoty 119, 84 zł netto/m3 do 110,94 zł netto/m3 odpadów.

Obecna stawka za osobę na miesiąc w MZGK Zgorzelec wynosi 6,66 zł. Umowy ze Zgorzelcem są ważne do końca maja. Wtedy wygasną umowy z indywidualnymi odbiorcami. Wszyscy którzy podpiszą umowy i odeślą bądź zawiozą do Zgorzelca, otrzymają z ostatnią fakturą aneksy do umów ,czyli nowe stawki mniejsze niż w pierwszej wersji.

Firma MPGK w swoim piśmie zdeklarowała, iż roześle swoim klientom stosowne informacje wraz z kolejnymi fakturami za odbiór odpadów. Informujemy, iż powyższa stawka jest zgodna z Uchwałą nr 39/V/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów i obecnie nie ma przeszkód formalnych, aby mieszkańcy GiM Węgliniec podpisywali z firmą MPGK Sp. z .o.o. ze Zgorzelca umowy na odbieranie odpadów.

Więcej informacji udzieli sołtys!

Proszę dzwonić: 793 699 259

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.