Strefy kontroli prędkości

0

Jak można zauważyć przejeżdżając przez teren gminy Węgliniec na głównej drodze wojewódzkiej nr 296 zostały postawione znaki drogowe informujące o miejscach pomiaru kontroli prędkości przy pomocy przenośnych urządzeń. Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 129 b ust. 4 daje prawo kontroli prędkości strażnikom gminnym i miejskim. „Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji „ Ustawa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku ,jednak brakowało do niej przepisów wykonawczych. Dopiero w lipcu tego roku ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury określające sposób oznakowania miejsc, do stawiania przenośnych urządzeń do rejestrowania prędkości. To rozporządzenie było podstawą dla władz gminnych do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu zmian organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 296. W miejscowości Ruszów oznakowane strefy pomiarów prędkości ruchu wyznaczono na : ulica Zgorzelecka ( koło szkoły i gimnazjum ) oraz ulica Żagańska (700 m ).Na zamieszczonych zdjęciach widać usytuowanie znaków drogowych ograniczających wspomniane strefy.

DSC02143

DSC02199

zaganska

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.