Dotacje na założenie własnej firmy

0

Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej mają jeszcze szanse na pozyskanie dotacji. Wsparcie jest dostępne w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i jest udzielane w ramach projektów realizowanych przez instytucje wyłonione przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. O dotacje z działania 6.2 mogą starać się osoby, które nie prowadzą bądź w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

Z ubiegania się o dotacje są wyłączone osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do instytucji, który aktualnie prowadzi rekrutację do projektu. Konieczne jest spełnienie określonych przez nią kryteriów rekrutacji: każdy projekt skierowany jest do określonej grupy docelowej. Kryterium może stanowić płeć, wiek lub miejsce zamieszkania. Po zakwalifikowaniu się do projektu, uczestnicy biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności. Następnie przygotowują biznes plan dla przyszłej działalności na podstawie którego mogą starać się o dotację w wysokości do 40 tys. zł.

Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny pod warunkiem utrzymania działalności przez minimum rok czasu. Także w trakcie trwania działalności można liczyć na wsparcie: w postaci doradztwa lub tzw. wsparcia pomostowego pozwalającego na utrzymanie płynności finansowej nowej firmy. Obecnie na Dolnym Śląsku kilka instytucje jeszcze prowadzi lub planuje rozpocząć kolejne etapy rekrutacji do realizowanych projektów. Na udział w projekcie szansę mają przede wszystkim kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Po szczegółowe informacje zapraszamy do sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zgorzelcu
ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
Tel. (75) 775 99 38, tel./fax: (75) 775 00 99
e-mail: pife.zgorzelec@dolnyslask.pl

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.