Konkurs dla uczniów: Via Regia

0

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, we współpracy z niemieckim partnerem – organizacją Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., zaprasza uczniów ze szkół powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego do udziału w międzynarodowym (polsko-niemieckim) konkursie pt. „VIA REGIA”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007-2013).

Tematem głównym konkursu jest wpływ historycznego szlaku „Via Regia” na rozwój rodzinnych miejscowości uczniów.  Szlak „Via Regia”, zwany także „Wysoką Drogą, od ponad 800 lat  łączy kontynent europejski ze Wschodu na Zachód, z Kijowa na Ukrainie do Santiago de Compostela w Galicji (Hiszpania). Przebiega  m.in. przez południowo-zachodnią część Dolnego Śląska. Znaczenie szlaku jest widocznie w gęstym położeniu miejscowości wzdłuż Via Regia. Handel i rzemiosło przyniosły dobrobyt i bogactwo miastom położonym wzdłuż szlaku. Via Regia była i jest  drogą wymiany kulturowej i komunikacji. Także współcześnie dzięki swojej historii przyczynia się do tworzenia wspólnej Europy. 

Konkurs ma charakter grupowy. Mogą uczestniczyć w nim wyłącznie zespoły uczniów (np. klasy, koła przedmiotowe) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego, zgorzelecki i złotoryjskiego.  Konkurs jest skierowany do uczniów w wieku od 11 lat do 19 lat. Zachęcamy uczniów do przyjrzenia się swoim rodzinnym miejscowościom, puszczenia wodzy fantazji i myśli oraz zajęcia się historią i przyszłością Via Regia, a następnie wyrażenia swoich pomysłów w formie pracy konkursowej. 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe (1. nagroda- 300,00 euro; 2 nagroda – 200,00 euro, 3. nagroda – 150,00 euro).

WYTYCZNE DOT. WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE     do pobrania tutaj 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     do pobrania tutaj 

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do 15 lutego 2012 r. e-mailem na adres: zawada@pogranicze-csb.home.pl. W tytule e-maila należy podać: „Potwierdzenie udziału w konkursie dla szkół Via Regia”. W treści e-maila należy podać: nazwę i adres szkoły (w tym powiat) oraz dane kontaktowe (telefon / e-mail).

Prace konkursowe można natomiast przesyłać aż do 31 marca 2012 r.(decyduje data wpływu do Organizatorów) na adres:
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla szkół Via Regia”

Szczegółowych Informacji nt. konkursu udziela:
Marek Karłowski
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze” / Lubań
Telefon: 606 395 729 / 75 721 50 77 e-mail: karlowski@pogranicze-csb.home.pl

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.