Strażacy podsumowali rok 2011

0

Pożary, podtopienia czy fałszywe alarmy to chleb powszedni straży pożarnej. Oto zestawienie zdarzeń, z którymi w 2011 r. musieli się zmierzyć powiatowi strażacy z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.W 2011r. na terenie powiatu zgorzeleckiego jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Państwowej Straży Pożarnej, OSP włączone do systemu) uczestniczyły w 1913 zdarzeniach z tego:

 • 887 pożarów- nastąpił wzrost o 172 pożary do 2010r. ( 715 )
 • 903 miejscowych zagrożeń
 • 123 alarmy fałszywe.

W rozbiciu na poszczególne gminy powiatu liczba interwencji przedstawia się następująco:

 • Bogatynia – 312 pożarów, 253 miejscowe zagrożenia, 49 alarmów fałszywych;
 • Pieńsk – 108 pożarów, 72 miejscowe zagrożenia, 12 alarmów fałszywych
 • Sulików – 75 pożarów, 47 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe
 • Węgliniec – 90 pożarów, 138 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe
 • Zawidów – 37 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe
 • miasto Zgorzelec – 196 pożarów, 259 miejscowych zagrożeń, 44 alarmy fałszywe
 • gmina Zgorzelec – 69 pożarów, 119 miejscowych zagrożeń, 8 alarmów fałszywych

Tradycyjnie miesiącami o najwyższej ilości zdarzeń były:

 • marzec 327
 • czerwiec 178
 • lipiec – 227

Liczba pożarów z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje obiektów:

 • 129 pożarów w obiektach mieszkalnych; użyteczności publicznej;
 • 14 pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych;
 • 37 pożarów środków transportu;
 • 707 pożary lasów; rolnictwie i uprawach; innych obiektów.

Liczba miejscowych zagrożeń z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje obiektów:

 • 353 miejscowych zagrożeń w obiektach użyteczności publicznej; mieszkalnych;
 • 7 miejscowych zagrożeń w obiektach produkcyjnych; magazynowych;
 • 111 miejscowych zagrożeń w środkach transportu;
 • 432 miejscowe zagrożenia w lasach; rolnictwie i uprawach; innych obiektach.

Odnotowano 2 duże pożary:

 • 29.05.2011r. na ul. Wiejskiej w Bogatyni, w wyniku którego spaleniu uległ nieużytkowany, zabytkowy kościół z XV wieku. W gaszeniu pożaru udział brało łącznie 11 zastępów straży pożarnej, 50 strażaków.
 • 28.12.2011r. na ul. Wojska Polskiego 9 w Węglińcu. Zapaleniu uległ dach budynku wielorodzinnego. Z budynku ewakuowano 14 mieszkańców. W zdarzeniu uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej, 40 strażaków.

Z kolei największe miejscowe zagrożenie miało miejsce w dniu 08.01.2011r. w miejscowości Sulików, na sutek gwałtownych przyborów wód, 6 zastępów PSP i OSP prowadziło działania mające na celu obronę przed zalaniem budynków mieszkalnych

W statystykach Komendy Powiatowej PSP podczas zdarzeń śmierć poniosło 13 osób, rannych zostało 125 osób w tym 4 ratowników.

Działalność kontrolno-rozpoznawcza prowadzona przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu, w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Przeprowadzono 57 kontroli, w wyniku których Komendant Powiatowy PSP wydał 29 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów.

W przypadku 23 obiektów budowlanych Komendant Powiatowy PSP zajął stanowisko w sprawie zgodności ich wykonania z projektem budowlanym.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.