Wybory sołtysa i rady w Ruszowie

0

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2012 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 16:00 w lokalu wyborczym w Domu Kultury w Ruszowie przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 01 czerwca 2012 r. Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Z dniem 06.06.2012 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

Dokumenty do pobrania:

– Zarządzenie Burmistrza
– Zawiadomienie
– Karta zgłoszenia kandydata na Sołtysa Sołectwa Ruszów
– Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.