Komitet spotka się ponownie

0

Jutro tj. w środę 27 czerwca br. zaplanowano kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Zagospodarowania Obiektu Odrestaurowanych Ruin Kościoła na Cmentarzu Kominalnym w Ruszowie. Pierwsze spotkanie komitetu odbyło się w dniu 19 czerwca 2012 r. w Ruszowie Na spotkaniu Burmistrz Andrzej Kutrowski przedstawił skład Komitetu jego zadania i wyjaśnił motywację i założenia, które legły u podstaw decyzji o remoncie ruin. Na tym spotkaniu przedstawiono również zaawansowanie prac i sugestie dalszych działań.

Do komitetu Burmistrz Gminy i Miasta powołał Sołtysa wsi Ruszów, Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów, Annę Jagiełło, Jadwigę Kuternozińską, Leszka Hawrota, Stanisława Papieża, Andrzeja Kmiecia, Edwarda Stasiaka, Krzysztofa Polewskiego i Edwarda Remiszewskiego. Zadaniem Komitetu jest zorganizowanie mieszkańców miejscowości Ruszów do współdziałania z Gminą Węgliniec oraz doradztwo w zakresie:

 • określenia funkcji odrestaurowanych ruin kościoła
 • opracowanie aranżacji wnętrza, stylistyki i zakresu wyposażenia obiektu
 • zagospodarowania terenu wokół obiektu
 • przyjęcia od darczyńców świadczeń pieniężnych
 • przyjęcia deklaracji wykonania określonych robót przy zagospodarowania obiektu
 • innych spaw związanych z przygotowaniem obiektu do eksploatacji

Do obowiązków Komitetu należeć będzie

 1. stała współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w Węglińcu w zakresie przedmiotu działania komitetu
 2. szczegółowe dokumentowanie wszelkich świadczeń rzeczowych, finansowych i innych dokonanych na rzecz odrestaurowanych ruin kościoła
 3. przekazywania świadczeń finansowych na konto depozytowe urzędu nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070
 4. uzgadniania i szczegółowego rozliczania wydatków dokonywanych ze środków pochodzących z darowizn
 5. sporządzania sprawozdania z podaniem go do publicznej wiadomości z pracy komitetu, a w szczególności z uzyskanych świadczeń

komitet2

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.