Łatwiej o zaświadczenia dla MGOPSu

0

W miejscowościachna terenie naszego powiatu, odbiorcy pomocy społecznej nie muszą już „biegać” po zaświadczenia do urzędu pracy. Wyręczy ich system informatyczny SEPI, który skróci czas oczekiwania na decyzję administracyjną i co najważniejsze, osoby bezrobotne zaoszczędzą na kosztach dojazdu do urzędu. Ponadto, system wyeliminuje nadużycia i pozwoli na prowadzenie skuteczniejszej polityki społecznej.

SEPI czyli Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna to nowoczesne narzędzie, którego zadaniem jest udostępnianie w sposób bezpieczny i natychmiastowy danych o osobach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, a w szczególności informacji nt. okresu pozostawania w ewidencji PUP-u, statusu osoby na rynku pracy, okresów i wysokości przyznanych i pobieranych świadczeń oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

SEPI funkcjonuje od połowy sierpnia br. w ośmiu podmiotach na terenie powiatu, są to:

  1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
  5. Ośrodek pomocy Społecznej w Bogatyni
  6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku
  7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
  8. Gmina  Bogatynia

Wdrożony projekt przyniesie korzyści, zarówno jednostkom samorządowym jaki  klientom MOPS-u, GOPS-u, PUP-u. Osoba bezrobotna ubiegająca się o określone zaświadczenie, nie będzie musiała każdorazowo stawiać się osobiście w PUP-ie, by dostarczyć  i ewentualnie odebrać potrzebny dokument, tylko w styczniu 2012 r. PUP wydał łącznie 1114 zaświadczeń, w tym; dla klientów Miasta Zgorzelec – 390, Gminy Zgorzelec – 70, Miasta i Gminy Pieńsk – 119, Gminy Sulików – 51, Miasta Zawidów – 46, Miasta i Gminy Bogatynia – 330.
Dzięki SEPI pracownik OPS-u pozyska niezbędne dane z Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Ten innowacyjny system zaoszczędzi osobom będących zazwyczaj klientami opieki społecznej dodatkowych kosztów związanych z przejazdem do zgorzeleckiego urzędu, skróci czas na oczekiwanie w kolejce a instytucjom usprawni realizację zadań.

Koszty związane z wdrożeniem systemu – w wysokości ok. 73 tys. zł  poniósł Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu.

Więcej informacji o SEPI TUTAJ

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.