Szkoła dla rodziców „Sprawca-Ofiara”

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziców na warsztaty, które odbędą się w Węglińcu. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 5.10.2012 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

przy ul. Sikorskiego 40 w byłej siedzibie świetlicy środowiskowej. Cykl warsztatów dla rodziców obejmuje 40 godz. (8 spotkań po 5 godzin). Spotkania od godziny 15.30 do 20.30 raz w tygodniu. Uczestnicy warsztatów uzyskają zaświadczenia.

 

Tematy spotkań:

  1. Rozwój dziecka.
  2. Znaczenie więzi a rozwój dziecka.
  3. Dyscyplina w wychowaniu.
  4. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
  5. Style zachowań.
  6. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i rodziny.
  7. Nowy styl bycia z dzieckiem.
  8. Zjawisko przemocy w rodzinie – przeciwdziałanie.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców, lepsza komunikacja w rodzinie. Zajęcia mają formę warsztatową (burza mózgów, praca w podgrupach, ćwiczenia, odgrywanie scenek, psychodramy, praca na flipczartach). Dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom rodzice będą mieli okazję spojrzeć na świat i samych siebie oczami dziecka. Skutkuje to samodzielnym znajdowaniem przez rodziców rozwiązań pojawiających się problemów.

Szkolenie finansowane jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Szkolenie prowadzi trener: Barbara Tomczak

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.