Pomoc żywnościowa

0

Wszystkich mieszkańców Sołectwa Ruszów, chętnych do skorzystania z pomocy żywnościowej prosi się o kontakt z Sołtysem Sołectwa Ruszów.

Z przedmiotowej pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny o niskich dochodach, w przypadku gdy:

 • w rodzinie przypada dochód o wysokości nieprzekraczającej 683 zł na osobę,
 • osoby samotne posiadają dochód nieprzekraczający 813 zł.

Organizatorem akcji pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Węgliniec są:

 • Wiesław Frelich – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 • Mirosław Sochoń – Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego.

Każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Węgliniec, ubiegająca się o przyznanie pomocy żywnościowej zobowiązana jest do złożenia oświadczenia zawierającego:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres zamieszkania.
 3. PESEL, nr dowodu osobistego.
 4. Treść oświadczenia.
 5. Liczbę osób w rodzinie, w tym dzieci (imiona i wiek).
 6. Liczbę osób dorosłych, będących na utrzymaniu (imiona i nazwiska oraz wiek).
 7. Wysokość miesięcznego dochodu.
 8. Tytuł uzyskiwanego dochodu.
 9. Pouczenie dotyczące:
  1. zawarcia danych zgodnych z stanem rzeczywistym.
  2. obowiązku złożenia z wyprzedzeniem informacji o zmianie w sytuacji rodziny.

Stosowne do wypełnienia formularze oświadczeń znajdują się u Sołtysa Sołectwa Ruszów. Po zapoznaniu się z informacją, przekaż ją w rodzinie, wśród sąsiadów, w pracy, w kolejce sklepowej, itp.

Władysław Widuch, tel. 606 310 570

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.