Dama Orderu „Polonia Mater Nostra Est”

0

10 listopada 2012 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie Order „Polonia Mater Nostra Est” otrzymała Pani Irena Droś- dyrektorka Zespołu Szkół w Ruszowie. To bardzo wysokie odznaczenie dołączyło do wcześniejszych, tj. order ten otrzymali także: Pan Alfred Janicki, Pan Andrzej Kutrowski oraz Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie. Biorąc pod uwagę to, że od roku 1995 zostało ich przyznanych dla ok. 250 osób i instytucji w Polsce i za granicą- nasza gmina ma powód do dumy.

„Polonia Mater Nostra Est” (Polska Naszą Matką Jest) – to polskie odznaczenie przeznaczone dla Polaków i obcokrajowców oraz dla organizacji za specjalne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego. Istnieje od 1995 r. i nadawane jest przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, działającą od 1991 r.- często jest porównywany i uznawany za społeczny odpowiednik Orderu „Orła Białego”.

Pani Irena Droś od wielu lat jest animatorem wymiany międzynarodowej młodzieży z Ukrainą, a za jej przyczyną ruszowskie gimnazjum nosi imię „Orląt Lwowskich”. Dzięki jej działaniom młodzi ludzie mogą poznać prawdziwą historię Polski i dokonania „zapomnianych” przez niepodległą historię często naszych- bliskich nam bohaterów. Przejawem tych działań jako miejsca pamięci jest pomnik ku czci ofiar II wojny światowej oraz skwer im. Jana Zygmunta Rumla. Uczniowie gimnazjum zajęli dwukrotnie pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Zygmuncie Rumlu. Przy szkole działa zespół wokalny „Pryma”, który jest często laureatem festiwali kultury polskiej i kresowej. Ponadto w szkole ruszowskiej program wychowawczy jest głęboko powiązany z tradycją kultywowania Patrona Szkoły i Kresów Wschodnich.

W tym dniu odznaczeni Orderem (oraz Jego Laurem) „Polonia Mater Nostra Est” zostali (wg kolejności wręczenia): Henryk Cybulski (pośmiertnie), Ludwik Malinowski (pośmiertnie), Irena Droś, Mariusz Graniczka, Andrzej Holdenmajer, ks. Władysław Napiórkowski, Leon Popek, Janusz Szuba, Marek Toczek- Laur: Krzesimir Dębski, Artur Górski, Ryszard Parulski, Rafał Ziemkiewicz, Edward Prus, Jan Kobylański, Mirosław Hermaszewski.

Małgorzata Sobolewska, Elżbieta Pielichowska

Wcześniej order otrzymału również Gimnazjum: http://ruszow.pl/gimnazjum-ruszow/order-dla-gimnazjum

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.