Nie masz skrzynki pocztowej?

0

Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie masz skrzynki pocztowej to możesz zapłacić karę, nawet bardzo wysoką. Za brak skrzynki pocztowej będzie uznawany jej brak na drzwiach naszego domu lub na jej brak ogrodzeniu posesji.

To jednak nie wszystko, ponieważ kara o której mówi się będzie mogła być nałożona również w sytuacji gdy posiadamy skrzynkę pocztową do której dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Taka sytuacja może nastąpić wówczas, gdy np. skrzynka zawieszona jest na drzwiach do mieszkania, znajdującego się na posesji po której biega pies lub zamknięta jest furtka.

 

Według informacji opublikowanej w „Rzeczpospolitej” brak skrzynki pocztowej będzie uznawany jako złamanie nowego prawa, a w związku z powyższym będzie karane karą finansową nakładaną na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości gruntowych, na których znajdują się budynki mieszkalne, a która może wynosić nawet dziesięć tysięcy złotych.

Przepisy, zawarte w ustawie Prawo pocztowe, przewidujące tak wysoką karę, zaczną obowiązywać za kilkadziesiąt godzin, bo już od 1 stycznia 2013 roku. Ustawę podpisał w Prezydent RP – Bronisław Komorowski. Aby ustrzec się nieprzyjemności lub konsekwencji bolesnych dla budżetu rodzinnego, proponuję zaopatrzyć się w niezbędną skrzynkę pocztową i umieścić ją w miejscu widocznym i dostępnym dla listonosza.

Jednocześnie przypominam o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem, co wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym „właściciele nieruchomości są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie”. 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.