ul. Świerczewskiego bez zmian

0

Zebranie Wiejskie 5 stycznia br. o godz. 17.15 zostało przeprowadzone Zebranie Wiejskie z mieszkańcami ulicy gen. K. Świerczewskiego w Ruszowie.

Przedmiotowe zebranie, na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca, wynikającą z wniosku dotyczącego zmiany nazwy ulicy – ul. Świerczewskiego w miejscowości Ruszów, zostało zorganizowane przez Sołtysa Sołectwa Ruszów i miało na celu wysondowanie woli mieszkańców tejże ulicy, co do wyrażenia zgody na zmianę jej nazwy.

 

Działania te zostały podjęte w związku ze złożonym do Rady Gminy i Miasta Węgliniec oraz Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec wnioskiem, nawiązującym do dekomunizacji przestrzeni publicznej, zawierającym w swej treści m.in. słowa: „… w Ruszowie nadal króluje Świerczewski, a w Czerwonej Wodzie Świerczewski i Czerwionka. …” Do udziału w przedmiotowym zebraniu zostali zaproszeni mieszkańcy Ruszowa, zamieszkujący przy ul. gen. K. Świerczewskiego, przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących swą działalność przy ww. ulicy oraz członkowie Rady Miejskiej Węglińca – reprezentujący Ruszów. Ponadto zostali zaproszeni Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca oraz wnioskodawca, którzy nie wzięli udziału w zebraniu. Podczas przeprowadzonego zebrania została przedstawiona zebranym treść pisma wraz z załączonym wnioskiem skierowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Sołtysa Sołectwa Ruszów.

Po odczytaniu treści przedstawionych dokumentów przeprowadzono krótką dyskusję w omawianej sprawie a następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w drodze głosowania. W wyniku jednogłośnego głosowania, uczestnicy zebrania wyrazili zdecydowany sprzeciw dla propozycji zmiany nazwy ul. gen. K. Świerczewskiego na inną. najczęściej wymienianym uzasadnieniem dla podjętej woli mieszkańców jest brak środków finansowym, umożliwiających pokrycie wszelkich kosztów, tych policzalnych i tych niepoliczalnych, wynikających w konsekwencji zmiany nazwy ulicy. W zorganizowanym Zebraniu Wiejskim uczestniczyły 72 osoby.

Sołtys Sołectwa Ruszów Władysław Widuch

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.