Rewitalizacja parków

0

Na terenie Borów Dolnośląskich od ponad pół roku wdrażany jest projekt pielęgnacyjny obejmujący rewitalizację parków po obu stronach Nysy.

Nosi on nazwę „Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”” i jest implementowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

 

Obszar Górnych Łużyc, zachodnich krańców Śląska w tym Borów Dolnośląskich to region o największej liczbie zespołów parkowo-pałacowych popularnych nie tylko w skali polskiej, ale i ogólnoeuropejskiej. Tego typu obiekty znajdują się m.in. w Kliczkowie, Przewozie, Bukowcu, Chichach, Görlitz, Nochten, Herrnhut czy Kromlau. Działania wojenne, górnicze a także braki pielęgnacyjne stanowią zagrożenie dla istnienia założeń parkowych. Tylko stała, ponadgraniczna rewitalizacja i skrupulatna, systematyczna pielęgnacja zapewnić może przetrwanie tych jakże pięknych kompleksów pałacowo-parkowych.

Podwaliny do stworzenia ponadnarodowego porozumienia dotyczącego wspólnej pielęgnacji parków tworzą się już od dekady. W tym czasie powstały stowarzyszenia, które szukają partnerów do pomocy przy realizowaniu projektu. W ideę szlaku parków angażują się zwłaszcza: Fundacja Bory Dolnośląskie oraz Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej.

„Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy” obejmuje swym oddziaływaniem około 40 założeń parkowych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Krąg ten nie jest zamknięty – prowadzone są starania, aby stale rozwijać sieć współpracy. Z rejonu Borów Dolnośląskich w projekcie udział biorą założenia parkowe w Kliczkowie, Przewozie i Chichach.

Celem projektu jest przede wszystkim zachowanie historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego. Istotnym elementem jest tu tworzenie odpowiedniej dokumentacji opisującej prowadzone działania konserwatorskie. Dzięki projektowi zainicjowany został przepływ wiedzy i doświadczeń związanych z ochroną przyrody pomiędzy Polską a Niemcami, który realizuje się m.in. w cyklicznie organizowanych szkoleniach. Rolę specjalistycznego doradcy pełni Politechnika Drezdeńska.

Już teraz wyniki projektu prezentowane są na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.ogrody.borydolnoslaskie.org. Obecnie systematycznie prowadzone są prace pielęgnacyjne oraz odbywają się spotkania grup roboczych. Ostatnie z nich miało miejsce na Zamku Kliczków.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.