Zmiany w grupie Odnowy Wsi Dolnośląskiej

0

Na ostatnim zebraniu wiejskim jednym z tematów były zmiany w grupie pracującej na rzecz programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Obecny lider grupy Irena Droś wycofała swój udział w programie. Nowym liderem został wybrany Grzegorz Tyrakowski. Z grupy również wycofała się Maria Zapart a dołączyli nowi członkowie: Urszula Mesjasz, Ryszard Piotr Kopania, Władysław Widuch oraz Kacper Widuch.

Celem nadrzędnym tego programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.