Zebranie w sprawie śmieci

0

26 marca br. o godz. 17.00 (wtorek) w stołówce Zespołu Szkół w Ruszowie odbędzie się zebranie mieszkańców Ruszowa i Polany z Burmistrzem Miasta

i Gminy Węgliniec >w sprawie wdrażanego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W ciągu ostatnich dni zbierano podpisy mieszkańców Ruszowa w sprawie sprzeciwu do opłat zaproponowanych mieszkańcowm za wywóz śmieci. Temat ten toczy się w całej polsce, z różnymi skutkami, tam gdzie mieszkańcy mają wspólny interes i siłę przebicia udało się te stawki wynegocjować lepsze.

Czy uda się to rónież w naszej gminie, zobaczymy…

Warto wiedzieć:

Mieszkańcy nie muszą wypowiadać umów, bo one same wygasną. Z początkiem lipca, gdy gminy przejmą gospodarowanie odpadami, dotychczasowe umowy na odbiór odpadów automatycznie wygasną. W związku z tym nie ma konieczności ich pisemnego wypowiadania. Niie trzeba dokonywać w związku z tym żadnych dodatkowych formalności. Opłaty nie będą podwójnie naliczane. Podstawę prawną stanowią odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Na podstawie art. 475 §1 w momencie, gdy wykonanie określonego w umowie świadczenia (w tym przypadku jest to świadczenie usługi odbioru odpadów) stało się niemożliwe na skutek okoliczności (tu: zmiany prawa i przejęcia obowiązków przez podmiot wybrany przez gminę w przetargu), za które strona zobowiązana do wykonania danego świadczenia odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie to wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.